Κατάσταση επιτυχόντων στο ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ με κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021

Pin It
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης
1. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/18400/1912/12.11.2020
2. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16509/1796/05.11.2020
3. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16260/1779/04.11.2020
4. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/17050/1826/09.11.2020
5. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/17676/1859/10.11.2020
6. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16900/1815/06.11.2020


Ημερομηνίες εγγραφής
: από  01 έως 11 Ιουνίου 2021

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Υπεύθυνη δήλωση (αρθ.8 Ν.1599/1986) ότι  ο επιτυχών δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  3. ΑΜΚΑ

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος