Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Pin It

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, 

Σας ενημερώνουμε ότι το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συμμετέχει στην Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το επικουρικό διδακτικό έργο θα παρέχεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. στα παρακάτω επιστημονικά πεδία: 

 1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ομαδικών αθλημάτων: Ποδόσφαιρο 
 • Μάθημα Ν141: Διδακτική του Ποδοσφαίρου
 • Μάθημα Ν412: Ειδικά Θέματα Τακτικής
 • Μάθημα Ν415: Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρου (Αξιολόγηση, Διατροφή- Εργογόνα, Γυναικείο Ποδόσφαιρο) 
 1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
 • Μάθημα N147: Προπονητική
 • Μάθημα Ν148: Εργαστήριο Φυσικής Απόδοσης
 • Μάθημα Ν162: Σχεδιασμός της Προπόνησης με Αντιστάσεις
 • Μάθημα N313: Φυσιολογία της Άσκησης
 • Μάθημα N314: Βιοχημεία της Άσκησης 
 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 • Μάθημα Ν165: Εργαστήριο Επιστημονικής προσέγγισης διπλωματικής εργασίας 
 1. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 • Μάθημα N181: Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 1. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 • Μάθημα N337: Άσκηση και Τρίτη Ηλικία 
 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 • Μάθημα N064: Pilates 

Το επικουρικό διδακτικό έργο (φροντιστηριακά μαθήματα) θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

 • Μεγάλη Δευτέρα 26/4/2021
 • Μεγάλη Τρίτη 27/4/2021
 • Μεγάλη Τετάρτη 28/4/2021 

Μετά το  Πάσχα:

 • Τετάρτη 5/5/2021
 • Πέμπτη 6/5/2021
 • Παρασκευή 7/5/2021 

Από τη Δευτέρα 10/5/2021 έως την Παρασκευή 4/6/2021 σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 2020-2021. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο e-class του κάθε μαθήματος.