Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της πράξης με MIS 50

Pin It

Για να δείτε τον "Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της πράξης με MIS 50, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (PDF: 1,06Mb).