Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις Υποτροφίες της Κροατικής κυβέρνησης το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Pin It

Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας μέσω του Agency for Mobility and EU Programmes χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Συγκεκριμένα η Κροατική πλευρά προσφέρει:

Δύο (2) υποτροφίες, διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές/ έρευνα

Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις διάφορες υποτροφίες στα site: Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia Agency for Mobility and EU Programmes.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις εγγραφών από τους ενδιαφερόμενους, ηλεκτρονικά, λήγει πριν την 14η Μαΐου 2021 (οι αιτήσεις βρίσκονται και στις επίσημες ιστοσελίδες του Κροατικού Υπουργείου Παιδείας: Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia ή στις επίσημες ιστοσελίδες του οργανισμού Κινητικότητας: Agency for Mobility and EU Programmes) ή μπορείτε, απευθείας, να επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.mobilnost.hr/scholarship_application.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν για την επιλογή D - postdoctoral studies, research (1-10 months) ή C2 - partial PhD studies (up to 12 months).

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο εώς τις 12/05/2021 προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις Υποτροφίες της Κροατικής κυβέρνησης το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (PDF: 308Kb).