Ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων 2020-2021

Pin It

Η διδασκαλία του μαθήματος Προχωρημένη Στατιστική του Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί:

  • εξ αποστάσεως μέσω του e-class και του Teams (Οδηγίες εγκατάσταση:  https://itc.duth.gr/msteams/)

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του μαθήματος Προχωρημένη Στατιστική (2020-2021)
Υπεύθυνος μαθήματος – Διδάσκων: Γούργουλης Βασίλειος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Διάλεξη 13 διαλέξεις      13 Χ 4 ώρες 52 ώρες
1 Εισαγωγή
One‐Way ANOVA
Εξ αποστάσεως Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 20:30 – 23:30 4
2 One‐Way ANOVA
Two‐Way ANOVA
Εξ αποστάσεως Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 20:30 – 23:30 4
3 One‐Way Repeated Measures Εξ αποστάσεως Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 20:30 – 23:30 4
4 Two‐Way Repeated Measures  Εξ αποστάσεως Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 20:30 – 23:30 4
5 Simple Regression (απλή παλινδρόμηση) Εξ αποστάσεως Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 20:30 – 23:30 4
6 Simple Regression – dummy (κατηγορικές) Εξ αποστάσεως Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 20:30 – 23:30 4
7 Multiple Regression (Πολλαπλή Παλινδρόμηση) Εξ αποστάσεως Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 20:30 – 23:30 4
8 Non – Linear Regression (Μη γραμμική παλινδρόμηση) Εξ αποστάσεως Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 20:30 – 23:30 4
9 Factor – Principal component (Παραγοντική ανάλυση) Εξ αποστάσεως Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 20:30 – 23:30 4
10 ClusterCluster (Ανάλυση ταξινόμησης) Εξ αποστάσεως Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 20:30 – 23:30 4
11 Discriminant (Ανάλυση διακριτότητας) Εξ αποστάσεως Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 20:30 – 23:30 4
12 Επανάληψη – (θεωρία‐πράξη) εξ αποστάσεως Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 20:30 – 23:30 4
13 Επανάληψη – (θεωρία‐πράξη) εξ αποστάσεως Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 20:30 – 23:30 4
  Εξετάσεις εξ αποστάσεως (e-class) Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 21:00 – 23:00  

Διάρκεια διδακτικής ώρας: 45 min
*Σε περίπτωση δια ζώσης διδασκαλίας οι ημέρες παραμένουν ίδιες αλλά η ώρα της κάθε διάλεξης θα είναι 12:00 – 15:00.