Λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Νομικής. Κλειστή η Πύλη Β' της Παν/πολης Κομοτηνής

Pin It

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από το ΦΕΚ 783/β/10-3-2020, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας όλων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020, για λόγους ασφαλείας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ., από σήμερα 13-3-2020 και ώρα 16:30, η Πύλη Β’ της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής (δεύτερη είσοδος, προς ΤΕΦΑΑ-Νομική) θα παραμείνει κλειστή.

Η είσοδος στην Πανεπιστημιούπολη θα γίνεται μόνο από την Α’ Πύλη (πρώτη είσοδος Παν/πολης, προς κτίριο Διοίκησης).

Τ.Ε.Φ.Α.Α.: Θα είναι ανοιχτή μόνο η κεντρική είσοδος.
Το Κολυμβητήριο, το Κλειστό Γυμναστήριο και το Γήπεδο θα παραμείνουν κλειστά.

Νομική: Θα είναι ανοιχτές από τις 07:00 έως τις 16:30 οι παρακάτω είσοδοι:

  • Βόρεια είσοδος (Τμήμα ΙΙΙ-γραφεία τομέων)
  • Ανατολική είσοδος (Γραμματεία Οικονομικών Επιστημών)
  • Νότια είσοδος (στάση λεωφορείων)
  • Δυτική είσοδος (Γραμματεία Νομικής)

Μετά τις 16:30 θα παραμείνει ανοιχτή μόνο η Νότια είσοδος της Νομικής (στάση λεωφορείων).

Όλες οι άλλες είσοδοι θα παραμείνουν κλειστές έως τις 24-3-2020.

Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας αυτής, θα παραταθεί ανάλογα και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των κτιρίων.