Μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Pin It

Μετά την αναστολή του  εκπαιδευτικού έργου λόγω του Covid-19, σxετικά με τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι εκτελούνται τα ημερήσια δρομολόγια  από 11 Μαρτίου 2020 μέχρι νεωτέρας ως εξής:

Κομοτηνή (15 δρομολόγια)
7:00 - 9:15 - 11:00 - 13:00 - 13:30- 14:00- 15:00-16:00- 17:00- 18:00- 19:00(2)- 20:00- 21:30- 23:30

Ξάνθη (6 δρομολόγια)
11: 00, 13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 23:00

Αλεξανδρούπολη (5 δρομολόγια)
12:15, 13:15, 14:15, 18:15,19:15

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων