Νέα ανακοίνωση - Δήλωση μαθημάτων

Pin It

Η προθεσμία για την ανανέωση εγγραφής και τη δήλωση μαθημάτων αρχίζει από 12/02/2020 στην πλατφόρμα Unistudent.