Ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος ΣπουδώνΤο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης πέτυχε την εντυπωσιακή άριστη βαθμολογία της απόλυτης πλήρωσης και των δέκα κριτηρίων βαθμολόγησης από διεθνείς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, που όρισε η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε 21 έως 26 Οκτωβρίου 2019.

Οι τρεις εξωτερικοί αξιολογητές, οι οποίοι επιλέχθηκαν από την Α.ΔΙ.Π., ήταν ο κ. Adamantios Arampatzis, Καθηγητής του Humboldt University of Berlin (Germany), ο κ. Kostas Karadakis, Αναπληρωτής Καθηγητής του Southern New Hampshire University (U.S.A.) και ο κ. Stefanos Volianitis Αναπληρωτής Καθηγητής του Aalborg University (Denmark).

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), όπως μετονομάστηκε η ΑΔΙΠ, έκανε δεκτή στις 2 Ιουλίου 2020 την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, βάσει της οποίας πιστοποιεί ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 29-05-2020 έως 28-05-2024.

Περισσότερα...

Χρηματικά βραβεία

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετικό κανονισμό της.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ενημέρωση των σπουδαστών που οι γονείς τους είναι ναυτικοί και φοιτούν στα διάφορα τμήματα των σχολών του Πανεπιστημίου σας, όπως για κάθε σχετική πληροφορία να απευθύνονται στην Εστία Ναυτικών, φίλωνος 97-99, Πειραιάς ή στο τηλέφωνο 210 4176059 ( παροχή Χρηματικών Βραβείων).

Αναστολή Εκπαιδευτικού Έργου

IAI010000852Ενάντια στο σχέδιο νόμου

«Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις»

Η Κοσμητεία, η Γενική Συνέλευση και ο Σύλλογος Φοιτητών «Σπύρος Λούης» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. θέλοντας να προασπίσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αποφάσισαν να αντιδράσουν στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου το οποίο θεωρούν ότι πλήττει το επάγγελμα του προπονητή και εκπαιδευτή – γυμναστή με αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018.

Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2024, 12:35 από admin
Για να δείτε την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 13) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού", παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω...
Επισκέψεις 43
Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2024, 10:30 από admin
Για να δείτε την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού", παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: της...
Επισκέψεις 35
Δημοσιεύτηκε στις 12/06/2024, 10:12 από admin
Για να δείτε την προκήρυξη πλήρωσης μίας {1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση και Καρδιομεταβολικές Παθήσεις», ΑΔΑ: Ψ94Τ46ΨΖΥ1-ΠΓΔ, Κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»:...
Επισκέψεις 83
Δημοσιεύτηκε στις 12/06/2024, 10:05 από admin
Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τις "Υποτροφίες του Ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες για το ακημαϊκό έτος 2024-2025", παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: Υποτροφίες Ιταλικού κράτους (.pdf:...
Επισκέψεις 53
Δημοσιεύτηκε στις 11/06/2024, 16:23 από admin
Για να δείτε τον "Εκλογικό κατάλογο για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.", παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (.pdf:...
Επισκέψεις 78
Δημοσιεύτηκε στις 10/06/2024, 14:16 από admin
Για να δείτε την ανακοίνωση: "Υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες των τμημάτων του Δ.Π.Θ. Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025", παρακαλώ κάντε κλικ...
Επισκέψεις 122