Τρισέλιδες εργασίες ανά θεματική ενότητα

Pin It
1. Εμβιομηχανική, (PDF: 168Kb) 10. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού, (PDF: 103Kb)
2. Αθλητισμός, αναψυχή & Τουρισμός, (PDF: 520Kb) 11. Μαζικός Αθλητισμός, (PDF: 175Kb)
3. Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, (PDF: 219Kb) 12. Αθλητική Ψυχολογία, (PDF: 247Kb)
4. Αθλητικοί Τραυματισμοί – Προπόνηση Αποκατάστασης, (PDF: 298Kb) 13. Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, (PDF: 246Kb)
5. Εργοφυσιολογία, (PDF: 202Kb) 14. Διατροφή, (PDF: 161Kb)
6. Άσκηση σε άτομα με αναπηρία, (PDF: 224Kb) 15. Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά, (PDF: 296Kb)
7. Κινητική Ανάπτυξη - Κινητική Μάθηση, (PDF: 227Kb) 16. Μετρήσεις & Αξιολόγηση, (PDF: 264Kb)
8. Τεχνολογία & Αθλητισμός, (PDF: 285Kb) 17. Επιστήμες του Χορού, (PDF: 161Kb)
9. Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων, (PDF: 213Kb) 18. Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων, (PDF: 524Kb)