Περιλήψεις προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων ανά θεματική ενότητα

Pin It
1. Εμβιομηχανική, (PDF: 71Kb) 11. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού, (PDF: 177Kb)
2. Αθλητισμός, αναψυχή & Τουρισμός, (PDF: 245Kb) 12. Μαζικός Αθλητισμός, (PDF: 123Kb)
3. Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, (PDF: 77Kb) 13. Αθλητική Ψυχολογία, (PDF: 309Kb)
4. Αθλητικοί Τραυματισμοί – Προπόνηση Αποκατάστασης, (PDF: 250Kb) 14. Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, (PDF: 151Kb)
5. Εργοφυσιολογία, (PDF: 153Kb) 15. Διατροφή, (PDF: 107Kb)
6. Βιοχημεία, (PDF: 71Kb) 16. Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά, (PDF: 233Kb)
7. Κινητική Ανάπτυξη - Κινητική Μάθηση, (PDF: 99Kb) 17. Μετρήσεις & Αξιολόγηση, (PDF: 153Kb)
8. Τεχνολογία & Αθλητισμός, (PDF: 156Kb) 18. Επιστήμες του Χορού, (PDF: 227Kb)
9. Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων, (PDF: 220Kb) 19. Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων, (PDF: 170Kb)
10. Άσκηση σε άτομα με αναπηρία, (PDF: 118Kb)

Παράλληλες εκδηλώσεις

2ης Συνάντησης Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, (PDF: 276Kb) 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο ΕλΕπΕΨ, (PDF: 295Kb)