Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Ορκωμοσία 26 Απριλίου 2013 29 Μαρτίου 2013 2323
Πρόγραμμα Μεξικού «Jalisco, Your Academic Destination» 29 Μαρτίου 2013 1929
Φοίτηση - Χρονική διάρθρωση σπουδών 28 Μαρτίου 2013 1894
Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης επίκουρου καθηγητή 27 Μαρτίου 2013 1892
Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα ERASMUS-LLP 21 Μαρτίου 2013 1899
Πρόγραμμα λεωφορείων από Ιανουάριο 2013 13 Μαρτίου 2013 1915
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 12 Μαρτίου 2013 1849
Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «προπονησιολογία με έμφαση στην κινητική ανάπτυξη» 08 Μαρτίου 2013 1805
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (Διαδικασία - Δικαιολογητικά) 08 Μαρτίου 2013 1918
Προθεσμία δηλώσεων συγγραμμάτων 06 Μαρτίου 2013 1978