Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Ορκωμοσία 26 Απριλίου 2013 29 Μαρτίου 2013 2269
Πρόγραμμα Μεξικού «Jalisco, Your Academic Destination» 29 Μαρτίου 2013 1848
Φοίτηση - Χρονική διάρθρωση σπουδών 28 Μαρτίου 2013 1828
Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης επίκουρου καθηγητή 27 Μαρτίου 2013 1829
Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα ERASMUS-LLP 21 Μαρτίου 2013 1847
Πρόγραμμα λεωφορείων από Ιανουάριο 2013 13 Μαρτίου 2013 1848
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 12 Μαρτίου 2013 1789
Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «προπονησιολογία με έμφαση στην κινητική ανάπτυξη» 08 Μαρτίου 2013 1746
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (Διαδικασία - Δικαιολογητικά) 08 Μαρτίου 2013 1858
Προθεσμία δηλώσεων συγγραμμάτων 06 Μαρτίου 2013 1896