Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ (1) 02 Απριλίου 2013 1885
Ορκωμοσία 26 Απριλίου 2013 29 Μαρτίου 2013 2337
Πρόγραμμα Μεξικού «Jalisco, Your Academic Destination» 29 Μαρτίου 2013 1939
Φοίτηση - Χρονική διάρθρωση σπουδών 28 Μαρτίου 2013 1908
Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης επίκουρου καθηγητή 27 Μαρτίου 2013 1906
Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα ERASMUS-LLP 21 Μαρτίου 2013 1913
Πρόγραμμα λεωφορείων από Ιανουάριο 2013 13 Μαρτίου 2013 1928
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 12 Μαρτίου 2013 1869
Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «προπονησιολογία με έμφαση στην κινητική ανάπτυξη» 08 Μαρτίου 2013 1825
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (Διαδικασία - Δικαιολογητικά) 08 Μαρτίου 2013 1931