Περιλήψεις προφορικών ανακοινώσεων ανά θεματική ενότητα

Pin It
1. Αθλητική Ψυχολογία 10. Εφαρμογές της Τεχνολογίας στη Φ.Α. & στον Αθλητισμό
2. Αθλητικό Μάρκετινγκ & Μάνατζμεντ 11. Ιστορία της Φυσικής Αγωγής
3. Αθλητικός Τουρισμός - Αναψυχή 12. Κινητική Μάθηση & Ανάπτυξη
4. Αποκατάσταση 13. Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
5. Άσκηση σε άτομα με ειδικές ανάγκες 14. Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων
6. Διατροφή & Άσκηση 15. Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων
7. Εμβιομηχανική 16. Φυσική Αγωγή
8. Επιστήμες του Χορού 17. Φυσική Δραστηριότητα & Ποιότητα Ζωής
9. Εργοφυσιολογία

Παράλληλες εκδηλώσεις
1. 1o Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης 2. Συμπόσιο Πάλης