Περιλήψεις προφορικών ανακοινώσεων ανά θεματική ενότητα

Pin It
1. Αθλητική Ψυχολογία 11. Εμβιομηχανική
2. Αθλητική Αναψυχή 12. Επιστήμες του Χορού
3. Αθλήματα Επαφής 13. Εργοφυσιολογία - Κλινική Εργοφυσιολογία
4. Αθλητική Κοινωνιολογία 14. Ιστορία της Φυσικής Αγωγής
5. Αθλητικός Τουρισμός 15. Κινητική Ανάπτυξη - Κινητική Μάθηση
6. Αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων & παθήσεων. Άσκηση & Χρόνιες. Παθήσεις Τραυματιολογία – Επιδημιολογικές έρευνες αθλητικών τραυματισμών 16. Μαζικός Αθλητισμός
7. Άσκηση σε άτομα με αναπηρία 17. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού
8. Βιοχημεία 18. Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων
9. Διατροφή 19. Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων
10. Διδακτική της Φυσικής Αγωγής 20. Τεχνολογία και Αθλητισμός