Περιλήψεις προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων ανά θεματική ενότητα

Pin It

17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

1. Αθλητική Ψυχολογία 13. Μαζικός Αθλητισμός
2. Αθλητικοί Τραυματισμοί - Προπόνηση Αποκατάστασης 14. Μετρήσεις & Αξιολόγηση στον Αθλητισμό
3. Αθλητισμός, Αναψυχή, Τουρισμός 15. Οργάνωση & Διοίκηση στον Αθλητισμό
4. Άσκηση σε άτομα με αναπηρία 16. Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Τένις
5. Βιοχημεία 17. Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Στίβος
6. Διατροφή 18. Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Υγρός Στίβος
7. Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά 19. Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Πολεμικές Τέχνες
8. Εμβιομηχανική 20. Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων - Καλαθοσφαίριση
9. Εργοφυσιολογία 21. Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων - Ποδόσφαιρο
10. Ιστορία της Φυσικής Αγωγής 22. Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων - Πετοσφαίριση
11. Κινητική Ανάπτυξη - Κινητική Μάθηση 23. Τεχνολογία και Αθλητισμός
12. Κοινωνιολογία του Αθλητισμού 24. Επιστήμες του Χορού

3η Συνάντηση Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

3η Συνάντηση Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

Συμπόσιο «Το άθλημα της πάλης σήμερα και η εξέλιξή του στο μέλλον»

Συμπόσιο «Το άθλημα της πάλης σήμερα και η εξέλιξή του στο μέλλον»