Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων του Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» και του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» 02 Ιουνίου 2023 354
Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων-εξόδων του ΔΜΠΣ «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής» 2020-2021 24 Ιανουαρίου 2022 516
Ολοκλήρωση φοίτησης- έκδοση μεταπτυχιακών διπλωμάτων (ΔΠΜΣ-ΑΠΖ) 27 Ιουλίου 2021 1826
Νέα πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Traineeships 2020-2021 10 Φεβρουαρίου 2021 717
Προκήρυξη κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ 2020-2021 28 Σεπτεμβρίου 2020 799
Πρόσκληση για πρακτική άσκηση Erasmus+ traineeships 2020-2021 03 Ιουλίου 2020 848
Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2019 10 Σεπτεμβρίου 2019 1033
Πρόσκληση για την τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων αποφοίτων (από 01/09/2016 έως και 31/08/2018) 16 Απριλίου 2019 1539
Πρόσκληση για πρακτική άσκηση Erasmus+ traineeships 2019-2020 19 Μαρτίου 2019 1178
Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα ERASMUS PLUS 09 Μαρτίου 2019 1064