Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 13 Μαρτίου 2020 654
Αναβολή της πρακτικής άσκησης 12 Μαρτίου 2020 973
Πρόσθετα μέτρα προστασίας για την πρόληψη διάδοσης του Covid-19 12 Μαρτίου 2020 580
ΦEK Αναστολής Λειτουργίας ΑΕΙ - Λειτουργία Διοικητικών Υπηρεσιών 11 Μαρτίου 2020 530
Έκτακτη ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 11 Μαρτίου 2020 758
Οδηγίες προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ σχετικά με την πρόληψη της λοίμωξης από το νέο Κορωνοϊό 2019-ncov 06 Μαρτίου 2020 1203
Στέγαση και Σίτιση Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 06 Μαρτίου 2020 1403
Υποτροφίες κινεζικής κυβέρνησης προς ξένους υπηκόους 05 Μαρτίου 2020 784
Προκήρυξη μίας (1) Προπτυχιακής Υποτροφίας Κληροδοτήματος Χατζόπουλο ΙΚΥ 18 Φεβρουαρίου 2020 884
Νέα ώρα διεξαγωγής των μαθημάτων κατεύθυνσης: Ν334-ΝΤ στην Υγεία & Ν327-Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην κινητική έκφραση 14 Φεβρουαρίου 2020 991