Βιβλίο περιλήψεων (προφορικών / αναρτημένων)

Pin It

Για να δείτε το "βιβλίο ανακοινώσεων (Προφορικές / Αναρτημένες) του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού" παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 5.52Mb.