Περιλήψεις προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων ανά θεματική ενότητα

Pin It
Εμβιομηχανική, (PDF: 180Kb) Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού, (PDF: 180Kb)
Αθλητισμός, αναψυχή & Τουρισμός, (PDF: 183Kb) Μαζικός Αθλητισμός, (PDF: 120Kb)
Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, (PDF: 142Kb) Αθλητική Ψυχολογία, (PDF: 257Kb)
Αθλητικοί Τραυματισμοί – Προπόνηση Αποκατάστασης, (PDF: 241Kb) Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, (PDF: 144Kb)
Εργοφυσιολογία, (PDF: 244Kb) Διατροφή, (PDF: 149Kb)
Βιοχημεία, (PDF: 104Kb) Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά, (PDF: 242Kb)
Κινητική Ανάπτυξη - Κινητική Μάθηση, (PDF: 180Kb) Μετρήσεις & Αξιολόγηση, (PDF: 179Kb)
Τεχνολογία & Αθλητισμός, (PDF: 145Kb) Επιστήμες του Χορού, (PDF: 224Kb)
Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων, (PDF: 262Kb) Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων, (PDF: 214Kb)
Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις, (PDF: 147Kb) Άσκηση σε άτομα με αναπηρία, (PDF: 124Kb)

1η Ημερίδα Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

1η Ημερίδα Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, (PDF: 312Kb)