Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ (1) 02 Απριλίου 2013 1815
Ορκωμοσία 26 Απριλίου 2013 29 Μαρτίου 2013 2281
Πρόγραμμα Μεξικού «Jalisco, Your Academic Destination» 29 Μαρτίου 2013 1867
Φοίτηση - Χρονική διάρθρωση σπουδών 28 Μαρτίου 2013 1849
Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης επίκουρου καθηγητή 27 Μαρτίου 2013 1849
Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα ERASMUS-LLP 21 Μαρτίου 2013 1861
Πρόγραμμα λεωφορείων από Ιανουάριο 2013 13 Μαρτίου 2013 1869
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 12 Μαρτίου 2013 1805
Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «προπονησιολογία με έμφαση στην κινητική ανάπτυξη» 08 Μαρτίου 2013 1761
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (Διαδικασία - Δικαιολογητικά) 08 Μαρτίου 2013 1877