Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόγραμμα Μεξικού «Jalisco, Your Academic Destination» 29 Μαρτίου 2013 1836
Φοίτηση - Χρονική διάρθρωση σπουδών 28 Μαρτίου 2013 1817
Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης επίκουρου καθηγητή 27 Μαρτίου 2013 1816
Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα ERASMUS-LLP 21 Μαρτίου 2013 1832
Πρόγραμμα λεωφορείων από Ιανουάριο 2013 13 Μαρτίου 2013 1834
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 12 Μαρτίου 2013 1779
Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «προπονησιολογία με έμφαση στην κινητική ανάπτυξη» 08 Μαρτίου 2013 1732
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (Διαδικασία - Δικαιολογητικά) 08 Μαρτίου 2013 1844
Προθεσμία δηλώσεων συγγραμμάτων 06 Μαρτίου 2013 1883
Αλλαγή επιλογής του μαθήματος «Υποβρύχιες Καταδύσεις» 20 Φεβρουαρίου 2013 1858