Προκήρυξη πλήρωσης μία (1) θέσης Καθηγητή

Στο αριθ. 1684/Γ /15.12.2014 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μία (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία της Άσκησης στην Υγεία και τον Αθλητισμό-Ρυθμική Γυμναστική» (ΑΔΑ: ΩΛ4046ΨΖV1-ΡΙΥ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΠΕΛΑ: 00000387650), για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 66Kb.