Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Καθηγητών

Στο αριθ. 1619/Γ /2.12.2014 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών, για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 396Kb.