Εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 με τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση

Μετά από την ψήφιση σχετικής τροπολογίας οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Η δήλωση των εαρινών μαθημάτων θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος σε όσους έχουν κάνει εγγραφή και δήλωση μαθημάτων κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν.4283/2014 (οφείλουν μόνο διπλωματική εργασία, ή πρακτική άσκηση ή συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014) μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2015 σε όλα τα μαθήματα, ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος (Fax: 25310 39623) όπου θα δηλώνουν και τα μαθήματα (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, DOC: 44Kb).

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.phyed.duth.gr)