Συγκρότηση δύο ειδικών επταμελών επιτροπών για την πλήρωση θέσεων Καθηγητή

  1. Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων και Παθήσεων», Aριθμ.Πρωτ.: 790, (PDF: 781Kb).
  2. Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική με έμφαση στην ανάλυση της τεχνικής των αθλητικών κινήσεων», Aριθμ.Πρωτ.: 791, (PDF: 830Kb).