Εκλογές για την πλήρωση (5) θέσεων Καθηγητών της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή

Pin It

1. ΕΚΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 87/24-1-2014 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 451/30-4-2014 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 1/7-5-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 5-6-2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκε μία (1) αξιολόγηση (ημερομηνία κατάθεσης18-7-2014)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 29-9-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΡΟΚΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Τέσσερις (4)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Τέσσερις (4)

2. ΕΚΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 87/24-1-2014 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 451/30-4-2014 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 1/7-5-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 4-6-2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκε μία (1) αξιολόγηση (ημερομηνία κατάθεσης 21-7-2014)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 29-9-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΣΙΤΣΚΑΡΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Έξι (6)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Έξι (6)

3. ΕΚΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 87/24-1-2014 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 451/30-4-2014 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 1/7-5-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 5-6-2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκε μία (1) αξιολόγηση (ημερομηνία κατάθεσης 21-7-2014)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 2-10-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΠΥΡΛΙΔΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Τέσσερις (4)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Τέσσερις (4)

4. ΕΚΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΥΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 87/24-1-2014 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 451/30-4-2014 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 1/7-5-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 5-6-2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκαν τέσσερις αξιολογήσεις (ημερομηνίες κατάθεσης 25-6-2014, 30-6-2014, 21-7-2014, 14-8-2014)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 2-10-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Πέντε (5)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Πέντε (5)

5. ΕΚΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 87/24-1-2014 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 451/30-4-2014 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 1/7-5-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 4-6-2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκαν δύο αξιολογήσεις (ημερομηνίες κατάθεσης: 16-6-2014 & 18-7-2014)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 2-10-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΣΜΗΛΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Έξι (6)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Έξι (6)