Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. κ. Κυριάκου Αμούτζα

Pin It

Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Κυριάκου Αμούτζα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στα χειμερινά αθλήματα».

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην "Απόφαση της Γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ., (αριθ. συνεδρίασης 456/1-10-2014), (PDF: 936Kb)"