Χρήση μειωμένου κομίστρου σε πρωτοετείς φοιτητές έως και την 31η Οκτωβρίου 2014

Pin It

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στις αστικές και υπεραστικές οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έως και την 31η Οκτωβρίου 2014, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.