Ορισμοί αξιολογητών για την πλήρωση θέσεων Καθηγητή

Pin It
  1. Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση», Aριθμ.Πρωτ.: 1487, (PDF: 340Kb).
  2. Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία της Φυσικής Κατάστασης με έμφαση στη Μυϊκή Δύναμη», Aριθμ.Πρωτ.: 1488, (PDF: 300Kb).
  3. Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής, με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ και επικοινωνία στον αθλητισμό μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών», Aριθμ.Πρωτ.: 1489, (PDF: 339Kb).
  4. Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Άσκησης και Υγείας, με γνωστικό αντικείμενο «Αεροβική Γυμναστική με έμφαση στην πρόληψη μυοσκελετικών τραυματισμών», Aριθμ.Πρωτ.: 1490, (PDF: 341Kb).
  5. Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική του Ποδοσφαίρου», Aριθμ.Πρωτ.: 1491, (PDF: 339Kb).