Πρόσκληση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων

Για να δείτε την πρόσκληση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων για την εκλογή εκπρόσωπό τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 784Kb.