Πρόγραμμα λεωφορείων για Πανεπιστημιούπολη - Μεταλλουρική

Κομοτηνή - Πανεπιστημιούπολη

Καθημερινά       Σάββατα-Κυριακές & αργίες  
Ώρα Αρ. Λεωφ. Ώρα Αρ. Λεωφ. 
07.30 1 09.15 1
08.30  11.00 
09.15 2 13.00 1
10.00 2 13.30 2
10.30 2 14.00 2
11.00 2 14.30 2
11.30 2 15.00 1
12.00 2 17.00 1
12.30 2 18.00 1
13.00 2 19.00 1
13.30 2 19.30 1
14.00 2 20.00 1
14.30 2 20.30 1
15.00 2 21.30 1
15.30 1 23.30 1
16.00 1 Σύνολο 18
16.30 1    
17.00 1    
17.30 1    
18.00 1    
18.30 1    
19.00 1    
19.30 1    
20.00 1    
20.30 1    
21.00 1    
21.30 1    
22.30 1    
23.30 1    
Σύνολο 44    

Δρομολόγια για Μεταλλουργική από 01-04-2014

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.45 09.45 - 09.45 09.45
11.15  11.15 11.15 11.15 
13.15  13.15  13.15 13.15 
15.00 15.00  15.00 15.00 
18.00 18.00 - 18.00 18.00