Πρόγραμμα βραβείων και υποτροφιών Ι.Κ.Υ.

Pin It

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι. που διακρίθηκαν:
α) Στις εξετάσεις Εισαγωγής στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 2012
β) Στην επίδοσή τους στα εξάμηνα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Καλούνται οι φοιτητές/τριες (όπως συνημμένος πίνακας - XLS: 22Kb) να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες λειτουργίας της και μέχρι 14 Μαρτίου 2014, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση-Δήλωση (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή/τριας καθώς και των γονέων του/της του έτους 2011 (οικονομικό έτος 2012) ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. (PDF: 155Kb).