Διευκρίνιση σχετικά με την επιτυχή εξέταση μαθημάτων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

Pin It

Μετά από οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, διευκρινίζεται, ότι ο φοιτητής πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους) αριθμό μαθημάτων........., ο οποίος είναι ίσος τουλάχιστον με το ήμισυ του συνολικού αριθμού μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, όπως αυτά ορίζονται στο πρόγραμμα ή ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της κάθε Σχολής ή Τμήματος (υποχρεωτικά ή και επιλογής). Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι εάν, λ.χ. τα προβλεπόμενα μαθήματα του προηγούμενου από το τρέχον έτος φοίτησης είναι 12, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τα μισά, δηλαδή τα έξι, ακόμη και αν αυτά δεν ανήκουν ΜΟΝΟ στο πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, αλλά και σε παρελθόντα ή και επόμενα του τρέχοντος έτους φοίτησης εξάμηνα.....".