Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Φυσική Αγωγή με Έμφαση στα Προγράμματα Προώθησης Υγείας»

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Φυσική Αγωγή με Έμφαση στα Προγράμματα Προώθησης Υγείας»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 497/15-5-2013 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης. 445/1-10-2013

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 22-10-2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκαν μία (1) αξιολόγηση (ημερομηνία κατάθεσης: 4-11-2013)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 21-1-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: 6
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: 6