Εκλογή για την μονιμοποίηση του κ. Ευάγγελου Μπεμπέτσου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Αθλητισμό με Έμφαση στην Αντιπτέριση»

Εκλογή για την μονιμοποίηση του κ. Ευάγγελου Μπεμπέτσου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής Και Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Αθλητισμό με Έμφαση στην Αντιπτέριση»

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης. 445/1-10-2013

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 22-10-2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκε στις 25-10-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 21-1-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: 6
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: 6