Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καλαθοσφαίριση με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες»

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «Καλαθοσφαίριση με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 259/6-3-2013 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης. 442/17-6-2013

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 16-9-2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκαν τέσσερις (4) αξιολογήσεις (ημερομηνίες κατάθεσης: 7-11-2013, 24-10-2013, 11-11-2013, 16-10-2013)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 11-12-2013

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: 6
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: 5