Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Άσκησης και Υγείας, με γνωστικό αντικείμενο «Προπόνηση αποκατάστασης τραυματισμού και παθήσεων με έμφαση στη λειτουργική επανένταξη»

Για να δείτε την απόφαση συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής στις 22-01-2014 για τον ορισμό αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Άσκησης και Υγείας, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Προπόνηση αποκατάστασης τραυματισμού και παθήσεων με έμφαση στη λειτουργική επανένταξη», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 276Kb.