Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (Ορθή επανάληψη)

Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα γίνουν στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα: 1) Ανατομία, 2) Φυσιολογία, και 3) Παιδαγωγικά

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Κομοτηνή τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 στο κτίριο του ΤΕΦΑΑ (Πανεπιστημιούπολη)

Α) για το μάθημα της Ανατομίας: από ώρα  10:00 έως 12:00  
Β) για το μάθημα της Φυσιολογίας: από ώρα  12:30 έως 14:30
Γ) για το μάθημα Παιδαγωγικά: από ώρα  15:00 έως 17:00

Για τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μπλε στυλό.