Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Μάθηση στην Πετοσφαίριση»

Pin It

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Μάθηση στην Πετοσφαίριση»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 249/6-3-2013 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης. 442/17-5-2013

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 16-9-2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκε στις 5-11-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 10-12-2013

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΖΕΤΟΥ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: 6
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: 6