Έρευνα Εργασιακής Εμπειρίας Αποφοίτων

Pin It

Αγαπητοί Απόφοιτοι του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα μας συμμετέχει σε μία ευρωπαϊκή δράση με σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. 

Για το σκοπό αυτό, μας είναι πολύτιμη η γνώμη σας σχετικά με τις εμπειρίες σας στην αγορά εργασίας. Έτσι δημιουργήσαμε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://surveys.glos.ac.uk/egsgraduates_gr/ 

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να μας βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα: www.egsproject.eu 

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Μαρία Μιχαλοπούλου