Δήλωση εξέτασης εαρινών μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Pin It

Εξεταστικές περίοδοι Ιανουάριου - Φεβρουάριου και Ιουνίου 2014
Ν.4218/2013 άρθρο 6 παράγραφος 9 (ΦΕΚ 268/2013 τ.Α΄)
Οι φοιτητές των ΑΕΙ έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού επιθυμούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, να εξετασθούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014, σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου τα οποία οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα αυτά

Έναρξη υποβολής δηλώσεων: από 23 Δεκεμβρίου 2013

Τρόπος δήλωσης εαρινών μαθημάτων:
I. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005: Με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στη Γραμματεία του Τμήματος (Fax: 25310 39623) όπου θα δηλώνουν και τα μαθήματα (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται, DOC: 41Kb)
II. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2004-2005 μέχρι σήμερα: Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης
Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.phyed.duth.gr).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Φοιτητές που δεν θα έχουν υποβάλει την παραπάνω Δήλωση δε θα έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν.