Η υπηρεσία Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης - EClass τέθηκε εκτός λειτουργίας

Pin It
Η υπηρεσία Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης - EClass τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επαναλειτουργήσει.