Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Ευάγγελου Μπεμπέτσου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Pin It

Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Ευάγγελου Μπεμπέτσου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Αθλητισμό με έμφαση στην Αντιπτέριση».

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην "Απόφαση της Γενικής συνέλευσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ., (αριθ. συνεδρίασης 445/1-10-2013), (PDF: 301Kb)"