Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή

Pin It

Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής, με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Φυσική Αγωγή με έμφαση στα προγράμματα Προώθησης Υγείας».

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην "Απόφαση της Γενικής συνέλευσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ., (αριθ. συνεδρίασης 445/1-10-2013), (PDF: 302Kb)"