Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο: «Καλαθοσφαίριση με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες»

Pin It

Για να δείτε την απόφαση συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής στις 17-9-2013 για τον ορισμό αξιολογητών Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο: «Καλαθοσφαίριση με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 230Kb.