Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Μάθηση στην Πετοσφαίριση»

Pin It

Για να δείτε την απόφαση συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής στις 17-9-2013 για τον ορισμό αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Μάθηση στην Πετοσφαίριση», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 231Kb.