Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus placements 2013-2014 για τους φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Pin It
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δ.Π.Θ. θα υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus Placements για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) του Δ.Π.Θ., τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση 1 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.

Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι 25/10/2013 στο Γραφείο του Συντονιστή του προγράμματος Erasmus (Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Κουρτέσης, τηλ. & φαξ 2351039704, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η λήξη των τοποθετήσεων πρακτικής άσκησης ορίζεται η 10/9/2014 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης).

Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 • Αίτηση Υποψηφιότητας (DOC: 151Kb)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)
 • Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. (στα Ελληνικά). Επισημαίνεται ότι στο τέλος της συστατικής επιστολής, το μέλος Δ.Ε.Π. θα προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής του υποψηφίου στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση - Erasmus Placements
 • Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Working Program) του οργανισμού υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες: (ο λογότυπος του φορέα, στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία πρακτικής άσκησης, στοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορέα υποδοχής υπευθύνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης [όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & fax]. Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (practical training) στο πλαίσιο του προγράμματος LLP Erasmus Placement για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διάρκειας τεσσάρων μηνών. Επιπλέον, θα περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου. Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

- Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
- Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)
- Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες και προξενεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή.

Συνημμένα αρχεία

 1. Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus placements 2013-2014 για τους φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α. (DOC: 133Kb).
 2. Χρονοδιάγραμμα για τους συντονιστές Erasmus των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. (DOC: 27Kb).
 3. Κριτήρια επιλογής φοιτητών πρακτικής άσκησης 2013-2014, Τ.Ε.Φ.Α.Α. (DOC: 134Kb).
 4. Αίτηση Υποψηφιότητας (DOC: 151Kb).
 5. Μηνιαία Επιχορήγηση φοιτητών για πρακτική άσκηση ανά χώρα υποδοχής (DOC: 49Kb).