Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών, 30–1 Οκτωβρίου 2013

Pin It

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

10:00 – 10:30  

Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στον αίθριο χώρο του Τ.Ε.Φ.Α.Α.,ΔΠΘ. Κατανομή των φοιτητών σε 4 ομάδες και 12 υποομάδες, βάση καρτέλας στην οποία θα αναγράφεται το όνομα τους.

10:30 – 11:00

 

Χαιρετισμοί (Μεγάλο Αμφιθέατρο).

11:00 – 11:30

 

Παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών.

11:30 – 12:30

 

Συγκέντρωση των φοιτητών στον αίθριο χώρο του, χωρισμός σε 4 ομάδες βάση της καρτέλας τους και ξενάγηση στο Τ.Ε.Φ.Α.Α., (βιβλιοθήκη, αίθουσα Η/Υ, εργαστήρια, κολυμβητήριο, κλειστό στάδιο και ανοιχτό στάδιο).

 

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

09:30 – 11:30

 

Συγκέντρωση της κόκκινης και πράσινης ομάδας στην Παλαιά Πρυτανεία Επίσκεψη στην Μεταλλουργική και επιστροφή στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.

10:00 – 11:30

 

Συγκέντρωση της κίτρινης και μπλε ομάδας στην Παλαιά Πρυτανεία Επίσκεψη στην Μεταλλουργική και επιστροφή στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.

11:30 – 11:45

 

Δεξιότητες φοίτησης.

11:45 – 12:15

 

Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους φοιτητές.

12:15 – 12:45

 

Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

12:45 – 13:00

 

Ενημέρωση σε θέματα Συμβουλευτικής.

13:00 – 13:15

 

Ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών.

13:15 – 13:30

 

Εκπρόσωποι φοιτητών, γνωριμία με συμβούλους καθηγητές.

Για την οργάνωση της διημερίδας θα βοηθήσει η ειδικότητα «Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή» του 4ου έτους σπουδών